Toto-LIGA Menu

Dziś jest: Wtorek 22/05/2018

Jak Grać?

O zakładach piłkarskich Toto-Liga

Zakłady Toto-Ligi to zestaw 13 meczów.  W ofercie znajdują się 3 zestawy (po 13 meczów każdy) o oznaczeniach LIGA POLSKA, LIGA ANGIELSKA i LIGI INNE. Zakład polega na wytypowaniu wyników wszystkich 13 meczów z wybranego zestawu, podając zwycięską drużynę i/lub remis.

Jak czytać ofertę

Aktualne zestawy zakładów do typowania dostępne są w każdym punkcie przyjmowania zakładów oraz na stronie internetowej. Przy każdym meczu prezentowana jest prognoza wyników* oraz wynik z poprzedniego sezonu (rys.1).
 
Do wyboru mamy trzy zestawy:
 
LP - Liga Polska   LA - Liga Angielska  LI - Ligi Inne
 

Typy

W zakładach Toto-Ligi, typowanie odbywa się poprzez określenie wyniku meczu gdzie:

1 - oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym miejscu w parze
X - remis
2 - oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na drugim miejscu w parze

Zakłady Proste i Systemowe

W Toto-Lidze można typować zakłady proste lub systemowe:
 
W zakładach prostych typujemy na minimum 2, a maksimum 8 polach. Na każdym polu znajdują się kratki określające typy dla 13 spotkań. Należy pamiętać, iż w zakładzie prostym typujemy jedną opcję wyniku (1 - X - 2) dla każdego meczu (rys.2).
   
Natomiast w zakładach systemowych wyniki typujemy na minimum 1, a maksimum 8 polach. W odróżnieniu od zakładów prostych, mamy możliwość typowania kilku opcji wyników dla każdego meczu (rys.3):
 
JEDNODRGOWO -             1    X    2
DWUDROGOWO   -         1X  X2   12
TRZYDROGOWO   -              1X2

UWAGA: Jeśli popełnimy błąd, należy zaznaczyć kratkę "BŁĄD" w górnej częsci pola typowania, a następnie dokonać ponownego wyboru na innym polu.

Cena kuponu

Rys 1.
Cena kuponu Powiększ
Rys 2.
Cena kuponu Powiększ

Opłata w zakładach prostych za jedną kolumnę wynosi 1 złoty. Jako, że należy wytypować minimum dwie kolumny, to minimalna opłata wyniesie 2 zł.
 
W zakładach systemowych, aby obliczyć cenę kuponu należy pomnożyć liczbę zakładów przez cenę za 1 zakład czyli 1 zł. By obliczyć ilość zakładów należy policzyć ile jest typowań dwudrogowych (Typy D) oraz trzydrogowych (Typy T). Następnie otrzymane wartości należy przemnożyć przez siebie i tym sposobem otrzymamy liczbę zakładów w danej kolumnie. W przypadku gdy na blankiecie typujemy zakłady systemowe w kilku kolumnach, należy zsumować liczbę zakładów z poszczególnych kolumn (rys.4).

Na rysunku nr.5 można zobaczyć jak wyglądają gotowe kupony. Po lewej kupon zakładów prostych, a po prawej kupon zakładów systemowych.

Wygrana

Wygrana określana jest na podstawie stopni wygranych, których wysokość zależna jest od łącznej sumy wpłaconych stawek, bieżącej kumulacji oraz liczby zakładów z poprawnymi typami. W zakładach piłkarskich Toto-Ligi wyróżniamy cztery stopnie wygranych, względem poprawnie wytypowanych meczów: 

I. Stopień - 13 poprawnych typów
II. Stopień - 12 poprawnych typów
III. Stopień - 11 poprawnych typów
IV. Stopień - 10 poprawnych typów

Informacje o bieżącej kumulacji, wynikach oraz o wysokości wygranych dla poszczególnych stopni dostępne są w punktach przyjmowania zakładów oraz w zakładce wyniki.