Jak Grać?

O zakładach bukmacherskich TotoMix

Rys 1.
O zakładach bukmacherskich TotoMix Powiększ
Rys 2.
O zakładach bukmacherskich TotoMix Powiększ

Najpopularniejsza forma zakładów sportowych na świecie.

Zakłady bukmacherskie to zakłady o wygrane pieniężne, polegające na typowaniu różnych, nie tylko sportowych zdarzeń. Wysokość wygranej zależy od kursu wybranego zdarzenia oraz wpłaconej stawki. Codziennie masz do wyboru blisko dwa tysiące zdarzeń, dotyczących niemal wszystkich dyscyplin i lig rozgrywanych na całym świecie. Tu znajdziesz również najbardziej interesujące zdarzenia ze świata polityki czy rozrywki.

Obecnie istnieje możliwość typowania na dwa sposoby. Starym systemem poprzez wypisanie numerów zdarzeń i typów (rys.1) oraz nowym, popularny wśród graczy na całym świecie, system gry blankietowej (rys.2). Polega on na odpowiednim skreślaniu pól na blankiecie. Dzięki temu, czas przyjmowania zakładów przez naszych kolektorów zostanie skrócony do absolutnego minimum.

Oferta zakładów

Rys 3.
Oferta zakładów Powiększ

Aktualna oferta bukmacherska dostępna jest w każdym punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej. Znajdują się w niej niezbędne dla każdego Typującego informacje na podstawie, których dokonujemy zakładu (rys.3):

Rodzaj dyscypliny np. Piłka nożna (1)
Nazwa rozgrywek np . Liga hiszpańska (2)
Nr zdarzenia - jest to numer identyfikujący dane zdarzenie w systemie na podstawie którego dokonujemy zakładu (3)
Nazwa zdarzenia np. Bełchatów - Groclin 
(4)
Typy - w ofercie może występować od 1 do 6 możliwych opcji typowań. Każdemu z nich odpowiada indywidualny kurs określający wysokość wygranej (5)
Koniec sprzedaży czyli data wraz z godziną do której dane zdarzenie jest dostępne w sprzedaży (6)

Typy

Dla każdego zdarzenia w ofercie zakładów Toto-Mix może występować od 1 do 6 możliwych opcji typowania:
 
Główne typy:
1: oznacza zwycięstwo drużyny/uczestnika wymienionego na pierwszym miejscu w nazwie zdarzenia
0: remis, czyli żadna z drużyn wymieniona w zdarzeniu nie uzyska zwycięstwa
2: oznacza zwycięstwo drużyny/uczestnika wymienionego na drugim miejscu w nazwie zdarzenia 
  
Podwójna szansa tzw podpórki: 
10: zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym miejscu lub remis
02: zwycięstwo drużyny wymienionej na drugim lub remis
12: zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym lub drugim miejscu

Kurs w ofercie bukmacherskiej

Każde zdarzenie/mecz posiada kurs, który określa wysokość wygranej. Wysokość kursu jest odzwierciedleniem prawdopodobieństwa danego zdarzenia. Im kurs jest bliższy wartości 1.00 tym prawdopodobieństwo zdarzenia wzrasta. Typując 20 zł na wygraną Wisły Kraków w meczu z Lechem Poznań wybieramy wówczas typ 1, któremu odpowiada w ofercie kurs 1,70
                                                                           0        2 
Wisła Kraków - Lech Poznań                       1,70   3,30    4,55

Aby sprawdzić ile wyniesie wygrana dla inwestycji 20 zł, jeśli nasz typ okaże się poprawny należy dokonać prostego przeliczenia:
 
                         kurs x stawka x współczynnik 0,88 = wygrana

dla naszego przykładu wygrana wyniesie:

                         1,70 x 20 zł x 0,88 =  29,92 zł

W przypadku, gdy typujemy kilka meczów na jednym kuponie, kursy odpowiadające naszym typom należy przemnożyć przez siebie i dalej postępować zgodnie z ogólnym wzorem:
 
iloczyn kursów x stawka x współczynnik 0,88 = wygrana

Rodzaje oznaczeń do zakładów

Oprócz podstawowych zakładów dotyczących rozstrzygnięć 1-X-2 (wygra-zremisuje-przegra) w ofercie znajduje się wiele innych zakładów, ale też dotyczących tego samego wydarzenia. Przykładowo możemy wytypować dokładny wynik bramkowy meczu (DW), łączną liczbę zdobytych bramek przez obydwie druzyny (LB), czy dana drużyna strzeli, bądź nie strzeli bramki w meczu (SN) - (patrz rys.4). Takie zakłady posiadają dodatkowe oznacznie w nazwie zdarzenia. Przykładowo:

                                                                                  1           2
Legia Warszawa - Arka Gdynia  LB 2,5                        1,85      1,75   

LB oznacza, że należy wytypować łączną liczbę goli w meczu (bez ewentualnej dogrywki), gdzie:
                 typ  1 – oznacza liczbę goli poniżej wyznaczonej (w naszym przykładzie kurs 1,85)
                 typ  2 – oznacza liczbę goli powyżej wyznaczonej (kurs 1,75)
 
Szczegółowe opisy do oznaczeń dostępne są w każdym punkcie Totolotek oraz w zakładce
Oznaczenia na stronie zakładów Toto-Mix. Wystraczy wybrać właściwą dyscyplinę i odnaleźć interesujący nas zakład.

E-kupon

To narzędzie na stronie internetowej umożliwiające przygotowanie kuponu. By dokonać zakładu należy udać się do dowolnego punktu Totolotka z wydrukowanym e-kuponem lub podać jego indywidualny numer osobie przyjmującej zakłady. Następnie po wniesieniu opłaty otrzymujemy kupon, który jest dowodem zawarcia zakładu. By dowiedzieć się więcej o zasadach tworzenia e-kuponu kliknij tu

Zakłady proste Toto-Mix - wypełnianie blankietu

Właściwe miejsca powinny być zaznaczone poprzez wyraźne naniesienie poziomej kreski w środku kratki. Chcąc zagrać np. zdarzenie nr. 153 skreślamy kolejno 100, 50 i 3 oraz swój typ.
     
Aby zawrzeć zakład z większą liczbą zdarzeń niż dostępne na jednym blankiecie 11, należy zaznaczyć pole "kontynuacja" na dole kuponu. Na ostatnim blankiecie w grupie blankietów należących do jednego zakładu, pole "kontynuacja" należy pozostawić puste.
  
 
 
A - Stawka 5 zł (Kwoty stawki sumują sie, chcąc zagrać za 30 zł należy zaznaczyć "10" i "20". Zaznaczając pole "inna", wysokość stawki należy podać przy zawieraniu zakładu. Brak zaznaczenia automatycznie zaakceptuje zakład za stawkę podstawową (2zł).
B - Numery zdarzeń y oferty
C - Typowania
  
Uwaga: Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć błędne zdarzenie z blankietu. Wówczas przy właściwym zdarzeniu należy zaznaczyć wyraźnie skreślając kratkę "błąd" (rys.6).

Warto wiedzieć

- W zakładach Toto-Mix można typować od 1 do 32 zdarzeń na kuponie
- Stawka dla zakładów prostych (jedno i wielozdarzeniowych) wynosi od 2 i można ją zwiększać, co 1 grosz
- Maksymalna wygrana zależna jest od rodzaju zakładu i liczby zdarzeń na kuponie:
       dla kuponów prostych do 14 zdarzeń to 100 000 zł
       dla kuponów prostych od 15 do 32 zdarzeń to 500 000 zł
       dla kuponów systemowych to 500 000 zł
- Ważność kuponu zakładów Toto-Mix wynosi 60 dni od dnia ogłoszenia oficjalnego wyniku ostatniego zdarzenia na kuponie.
- Wygrane do kwoty 2280 zł przypadające na jeden kupon można odebrać już po 30 minutach od oficjalnego potwierdzenia wyniku zdarzenia w dowolnym punkcie przyjmowania zakładów Totolotek w całym kraju
- Od wygranych powyżej 2280 zł (przypadających na jeden kupon) pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej kwoty, przekazywany do Urzędu Skarbowego - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym
- >Lista punktów Totolotek
- Regulamin zakładów bukmacherskich Totolotek dostępny jest w punktach przyjmowania zakładów oraz na stronie internetowej.

O zakładach bukmacherskich Toto-Racing

Wyścigi psów Greyhound…
Zakłady bukmacherskie to zakłady o wygrane pieniężne, polegające na typowaniu różnych, nie tylko sportowych zdarzeń. W zakładach bukmacherskich Toto-Racing Gracz typuje zdarzenia dotyczące wyścigów chartów. Wysokość wygranej zależy od kursu wybranego zdarzenia oraz wpłaconej stawki. Zakłady na wyścigi psów odbywają się codziennie i są transmitowane na żywo w punktach przyjmowania zakładów Totolotek.

Oferta zakładów

Aktualna oferta na wyścigi psów dostępna jest punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej. Znajdują się w niej niezbędne dla Typującego informacje na podstawie, których dokonujemy zakładu (rys.1):Czas rozpoczęcia gonitwy np. 12:03 (1)
4-cyfrowy kod dla wybranego wyścigu (T/G) np . 03-01 (2), przy czym pierwsze 2 cyfry oznaczają kod toru, a kolejne 2 cyfry oznaczają numer wyścigu na danym torze.
Nazwa toru wyścigowego (3)
Kategoria wyścigu / Ranking np. A7 (4) - więcej w zakładce Program i statystyki
Dystans wyścigu (podany w metrach) (5)
Numery startowe psów (6)
Forma uczestników (7) - więcej w zakładce Program i statystyki
Nazwa danego psa (8)
Rekord psa na danym dystansie (podany w sekundach) (9)
Kursy są podawane przed gonitwą na monitorach przeznaczonych do transmisji wyścigów psów w punktach przyjmowania zakładów.

Rodzaje zakładów

WIN (zwycięzca)

 • Polega na wytypowaniu psa, który zajmie pierwsze miejsce w wyścigu
 • Minimalna liczba psów wymaganych dla ważności zakładu to 4
 • Minimalna stawka za kombinację to: 1 zł
EACH-WAY (o zwycięstwo i miejsce)
 • To podwójny zakład o zwycięstwo i miejsce polegający na wytypowaniu zwycięzcy wyścigu i płatnego miejsca
 • Each-Way to nic innego jak kombinacja zakładów Win i Place
 • Dla wyścigów w których startuje 6 psów płatne miejsca to 1-2
 • Oznacza to, że jeżeli typowany w zakładzie E-W pies zakończy wyścig jako pierwszy, wtedy otrzymujemy wygraną przypadającą za zakład Win oraz za zakład Place (miejsca 1-2). Natomiast, jeżeli typowany pies ukończy wyścig na drugim miejscu, wówczas wygrana przysługuje wyłącznie za zakład Place.
 • Minimalna liczba psów wymaganych dla ważności zakładu to 5
 • Zakład posiada minimum 2 kombinacje: Win i Place
 • Minimalna stawka (2 kombinacje): 2 zł
FORECAST (dwójka w dokładnej kolejności)
 • Polega na wytypowaniu dwóch psów, które w gonitwie zajmą pierwsze i drugie miejsce w dokładnej kolejności
 • Minimalna liczba psów wymaganych dla ważności zakładu to 4
 • Minimalna stawka (za kombinację): 1 zl

TRICAST (trójka w dokładnej kolejności)

 • Polega na wytypowaniu w prawidłowo uszeregowanej kolejności psów, które w gonitwie zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce
 • Minimalna liczba psów wymaganych do ważności zakładu to 5
 • Minimalna stawka (za kombinację): 1 zł

TRIO (trójka dowolnej kolejności)

 

 • Polega na wytypowaniu trzech psów w dowolnej kolejności , które w gonitwie zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce
 • Minimalna liczba psów wymaganych do ważności zakładu to 5
 • Minimalna stawka (za kombinację): 1zł
Kurs w ofercie bukmacherskiej Toto-Racing

Kursy są podawane przed gonitwą na monitorach przeznaczonych do transmisji wyścigów psów w punktach przyjmowania zakładów.
Każde zdarzenie posiada kurs, który określa wysokość wygranej. Wysokość kursu jest odzwierciedleniem prawdopodobieństwa danego zdarzenia. Im kurs jest bliższy wartości 1.00 tym prawdopodobieństwo zdarzenia wzrasta. Typując 20 zł na wygraną psa z nr. 1 w zakładzie WIN (zwycięzca), któremu odpowiada w ofercie kurs 1,70
Aby sprawdzić ile wyniesie wygrana dla inwestycji 20 zł, jeśli nasz typ okaże się poprawny należy dokonać prostego przeliczenia:
 
                         kurs x stawka x współczynnik = wygrana

dla naszego przykładu wygrana wyniesie:

                         1,70 x 20 zł x 1 =  34 zł

Informacje pojawiające się podczas wyścigów w punktach sprzedaży

Codziennie, w godzinach 11:00-19:30, na specjalnie dedykowanych w tym celu monitorach będą wyświetlane gonitwy chartów. Przed każdą gonitwą będą wyświetlane kursy na każdego psa, a po gonitwach wyniki oraz wysokość wypłat.

 

Kupon

 

Wybierz dni:

  Pozostałe dni (25)

 • SUPEROFERTA (2)

  Wybierz rozgrywki:

 • PIŁKA NOŻNA (5034)

  Wybierz rozgrywki:

 • KOSZYKÓWKA (922)

  Wybierz rozgrywki:

 • ZŁOTA PIŁKA (12)

  Wybierz rozgrywki:

 • E-SPORT (76)

  Wybierz rozgrywki:

 • BASEBALL (139)

  Wybierz rozgrywki:

 • ŻUŻEL (36)

  Wybierz rozgrywki:

 • FORMUŁA 1 (126)

  Wybierz rozgrywki:

 • BOKS (18)

  Wybierz rozgrywki:

 • MMA (38)

  Wybierz rozgrywki:

 • RUGBY (86)

  Wybierz rozgrywki:

 • FUTBOL AMERYKAŃSKI (4)

  Wybierz rozgrywki:

 • FUTBOL AUSTRALIJSKI (9)

  Wybierz rozgrywki:

 • SNOOKER (17)

  Wybierz rozgrywki:

 • KRYKIET (8)

  Wybierz rozgrywki:

 • SIATKÓWKA PLAŻOWA (43)

  Wybierz rozgrywki:

 • SPECJALNE SEZONOWE (GR. WYŁĄCZNA) (117)

  Wybierz rozgrywki:

 • TENIS (81)

  Wybierz rozgrywki:

Do góry